“Vika on käyttöliittymässä.”

End of trackAsiantuntija-arvioEnd of track

Asiantuntija

Kuvaus

Käyttöliittymäasiantuntija käy läpi käyttöliittymän hyödyntäen kokemuksiaan käytettävyystesteistä, tutkimustietoa kognitiivisesta psykologiasta, käyttäjien tarpeista, sovelluksen alustan käytännöistä jne. Asiantuntija-arvion kohteena voi olla mikä tahansa laite tai palvelu.

Edut

Esimerkkejä

Paras ajankohta

Käyttöliittymäsuunnitelman jälkeen, mutta voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa.